QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
http://https//ubndgiavien.ninhbinh.gov.vn/Vm01d2RFQXhNak09/Vanban/04_(Ban_ky)_QD_phe_duyet_danh_muc_nghe_dao_tao_muc_ho_tro_chi_phi_dao_tao_20231004043655470470_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231005020207_H42.pdf
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập