HĐND xã Gia Phong THÔNG BÁO Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; được sự nhất trí của Thường trực Đảng uỷ; sau khi thống nhất với Uỷ ban nhân dân xã, Uỷ ban MTTQ VN xã, Thường trực HĐND xã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; được sự nhất trí của Thường trực Đảng uỷ; sau khi thống nhất với Uỷ ban nhân dân xã, Uỷ ban MTTQ VN xã, Thường trực HĐND xã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 như­­ sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Thông qua việc tiếp xúc với cử tri ở đơn vị bầu cử, các đại biểu HĐND xã có điều kiện để trực tiếp lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời trao đổi giải thích tuyên truyền đến cử tri hiểu rõ hơn về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nghị quyết HĐND huyện và nghị quyết HĐND xã. Tiếp thu và chuyển những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo luật định.

- Việc tiếp xúc cử tri phải được tổ chức theo đơn vị bầu cử. Hội nghị cử tri phải được thông báo cho cử tri được biết. Tránh tình trạng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri mang tính hình thức hoặc sa vào giải quyết các vụ việc cụ thể.

Thường trực ủy ban MTTQ xã có trách nhiệm phối hợp với thường trực HĐND - UBND xã để chỉ đạo Ban công tác Mặt trận ở cơ sở và các ông xóm trưởng để tổ chức hội nghị, mời thành phần của đơn vị mình về dự hội nghị. Ban công tác Mặt trận ở các cơ sở xóm phân công chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

II. NỘI DUNG.

1. Tổ trưởng hoặc tổ phó các tổ đại biểu HĐND xã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2024.

2. Đại biểu HĐND xã nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Đại diện đạo biểu HĐND ở các đơn vị tiếp thu các ý kiến.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI.

- Thời gian: Từ ngày 14/6/2024 đến ngày 16/6/2024( Thứ 6, 7, CN)

- Địa điểm: Tổ chức Hội nghị TXCT tại 06 đơn vị bầu cử ở NVăn hoá các xóm:

 

TT

Đơn vị bầu cử

Thời gian

Địa điểm

1

Đơn vị bầu cử số 01

07h30 ngày 14/6/2024

Nhà văn hoá Phong Tĩnh

2

Đơn vị bầu cử số 02

07h30 ngày 17/6/2024

Nhà văn hoá 2 Ngọc Động

3

Đơn vị bầu cử số 03

19h30 ngày 15/6/2024

Nhà văn hoá 4 Ngọc Động

4

Đơn vị bầu cử số 04

14h00 ngày 17/6/2024

Nhà văn hoá xóm 4 Lỗi Sơn

5

Đơn vị bầu cử số 05

07h30 ngày 16/6/2024

Nhà văn hoá xóm 3 Lỗi Sơn

6

Đơn vị bầu cử số 06

14h00 ngày 16/6/2024

Nhà văn hoá xóm 1 Lỗi Sơn

 

IV- THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ, KINH PHÍ TIẾP XÚC CỬ TRI:

1. Thành phần:

- Các vị đại biểu HĐND xã ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử.

- Ban Công tác Mặt trận, Xóm trưởng, Xóm phó, Cán bộ các Chi hội, BGH 3 Nhà trường, toàn thể cử tri trên địa bàn xóm.

Trên đây là Thông báo Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND xã  nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND thông báo để toàn thể cử tri được biết./.

 

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND

          KT. CHỦ TỊCH

         PHÓ CHỦ TỊCH

 

         Phạm Văn Diện

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập